dachy okna Bud24 przetargi dekarze forum kontakt


InformacjeNota prawnaDotyczy witryn www.dachy.org, www.okna.pl, www.mury.pl, www.przetargi-budowlane.com.pl, www.dekarze.pl prowadzonych przez firm Zi-Co Sp. z o.o.– zwanych dalej „Serwisami”

Polityka prywatnoci 

Czytajc czy przegldajc Serwisy internetowy lub prenumerujc nasz newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatnoci.

Dane osobowe

Korzystanie Serwisów z nie wymaga podania adnych danych osobowych. Jednake dla uzyskania penej funkcjonalnoci Serwisów konieczna moe si okaza rejestracja. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno, której te dane dotyczyy.

Dane osobowe zebrane przez Zi-Co Sp. z o.o. bd wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez uytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególnoci ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 z pón. zm. ). Firma Zi-Co Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostpnia zabranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim.

Kady uytkownik ma prawo do wgldu, zmiany i usunicia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisów.

Cookies

Serwisy generuj pliki cookies, które zapamituj informacje o Tobie i umoliwiaj póniejsze rozpoznanie Ci przez serwer. Cookies w aden sposób nie uszkadzaj systemu na Twoim komputerze, a kada przegldarka internetowa ma moliwo ich wyczenia.

Poczta

Serwisy nie spamuj Twojej skrzynki pocztowej. Korespondencja, któr od nas otrzymasz bdzie wysyana tylko za Twoj zgod i w kadym momencie bdziesz móg z niej zrezygnowa.

Zmiany w Polityce Prywatnoci


O wszelkich zmianach w naszej Polityce Prywatnoci poinformujemy uprzednio uytkowników i bdziemy je w prowadza w porozumieniu z nimi. Jeli zmiany owe nie bd Ci odpowiada, zawsze istnieje moliwo rezygnacji z udostpniania nam swoich danych osobowych.

Granice odpowiedzialnoci

Firma Zi-Co Sp. z o.o. dokada wszelkich stara, aby informacje zawarte w serwisie pochodziy z wiarygodnych róde, byy sprawdzone i rzetelne, przy czym nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za skutki wykorzystania prezentowanych informacji.

Przedstawione w serwisie opinie i komentarze stanowi wyraz osobistej wiedzy i pogldów ich autorów i tylko tak powinny by interpretowane.

Linki

Na naszym serwisie znajdowa si mog linki umoliwiajce bezporednie przejcie na inne strony. Zi-Co Sp. z o.o. nie odpowiada jednak za treci znajdujce si na tych witrynach ani za prowadzon przez ich redakcje polityk prywatnoci.

Forum i komentarze

Redakcja nie odpowiada ze tre wpisów na forum znajdujcym si na Serwisach, ani za tre komentarzy pod artykuami. Prezentuj one tylko i wycznie opinie osób odwiedzajcych Serwisy.

Reklamy

Redakcja Serwisów nie bierze na siebie odpowiedzialnoci za zamieszczone reklamy. Kupujcy powinien by ostrony odpowiadajc na reklam, bd wysyajc pienidze. Wprawdzie przykadamy spor wag do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie moemy odpowiada za ich czyny. Nie odpowiadamy te za jako i skutki uycia produktów i usug opisywanych na Serwisach.

Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklamy, która jest niezgodna z lini programow Serwisów lub przepisami Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie


Wszelkie prawa zastrzeone. Prawa do powielania, uywania i publikacji zawartoci Serwisów lub jej czci podlegaj przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z pón. zm. ).

Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostpnianie i uywanie w celach komercyjnych utworów zawartych na Serwisach lub ich czci, poza przypadkami wymienionymi w wyej wymienionej ustawie.

Korzystanie z treci zawartych na Serwisach nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.

Wykorzystanie treci Serwisów w celach niekomercyjnych moe by dopuszczone po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem redakcji.

Redakcja nie zwraca materiaów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do skrótów w owych materiaach przed ich publikacj a take do odmowy ich publikacji.

Korzystanie z Serwisów oznacza akceptacj wyej wymienionych zasad.

REDAKCJA

PARTNERZY

   

|   O nas   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dla producentw   |   Forum  
|   Nota prawna   |   Program partnerski dla hurtowni   |
|   Wpisz si do bazy firm budowlanych   |   Wpisz si do bazy firm handlowych   |
RST Supported by

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Dowiedz się więcej.. zamknij